<link rel="stylesheet" id="magplus-material-icon-css" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons&amp;ver=1.0" type="text/css" media="all">

اكتب للبحث

التصنيف: الدين الإسلامي

الدين الإسلامي، دين سهل على العاثر وهو دين وسطي يحث على الفضائل، بر الوالدين والإحسان إلى الجار و المعامله بالحسنى.

عندما يقول الشيطان تقبل الله ايها النساء
دعاء للميت عند القبر وعند الصلاه وللمغفره والرحمه