<link rel="stylesheet" id="magplus-material-icon-css" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons&amp;ver=1.0" type="text/css" media="all">

اكتب للبحث

التصنيف: قصص روائية

القصص الروائية، أكبر القصص حجما وأكثرها اهتماما بالتفاصيل وتهتم بعناصر القصة كالفترة الزمنية والشخصيات وتشمل عوامل جذب أنتباة القارئ.